Vrste plaćanja

U našem maloprodajnom objektu možete platiti gotovinom, kreditinim karticama, ili debitnim karticama

KAKO PLATITI

U našem maloprodajnom objektu možete platiti gotovinom, kreditinim karticama, ili debitnim karticama.

Ukoliko ste zainteresirani za veleprodajne uvjete plaćanja, molimo kontaktirajte nas na brojeve telefona:

  • 051/214-809
  • 051/214-925

ili na email lbkomrijeka(at)gmail.com

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

  • LB-KOM d.o.o.
    Školjić 8a
    51000 Rijeka

ili na:

  • e-poštu: lbkomrijeka(at)gmail.com
  • odnosno telefax broj: 051 214 925

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.