Zaštita privatnosti

Politika o zaštiti privatnosti na Internet stranicama
Željezarije LB-KOM d.o.o. Rijeka

Ova Politika stupa na snagu dana 25. svibnja, 2018. godine.

Zaštitu Vaših osobnih podataka u Željezariji LB-KOM d.o.o. Rijeka shvaćamo ozbiljno, te se obvezujemo na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Uvodne odredbe

Željezarija LB-KOM d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu “Društvo”) priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka, te se obavezujemo čuvati privatnost i sigurnost informacija koje putem naše Internet stranice podijelite s nama. Niti jedna osjetljiva informacija neće biti proslijeđena drugoj tvrtki bez Vašeg prethodnog izričitog dopuštenja.

Ova Politika o žaštiti privatnosti objašnjava našu Internet praksu prikupljanja i korištenja Vaših podataka, opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od Vas kada posjetite naše Internet stranice, kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Također, opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem Vaših podataka prilikom posjete našim Internet stranicama, te načine na koje nas možete kontaktirati vezano za iste.

Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu. Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo LB-KOM d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Rijeka, Školjić 8A, osobni identifikacijski broj OIB: 77080293828.
Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem e-maila lbkomrijeka@gmail.com.

Što su to osobni podaci?

Osobni podaci” uključuju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Neidentifikacijski podaci” uključuju podatke kao što su Vaš Internet poslužitelj, tip web preglednika, web stranica putem koje ste do nas došli, dijelovi web stranica koje na lbkom.com posjećujete, datum i vrijeme tih zahtjeva te mjesta ulaska i izlaska s naših web stranica.

Podaci o poslovnom kontaktu” uključuju ime, titulu, poslovnu adresu te broj telefona zaposlenika u organizaciji.

Koje informacije prikupljamo o Vama i kako ih koristimo?

Prikupljamo Vaše osobne podatke kada ih svojevoljno dostavite Društvu (primjerice kad nam se obraćate putem e-pošte ili kontakt forme na našoj Internet stranici), kada koristite naše Internet stranice (primjerice upotrebom kolačića da bismo razumjeli kako upotrebljavate naše web stranice), i kada nam drugi izvori daju informacije o Vama kao što je dalje opisano u daljnjem tekstu.

Možete posjetiti naše Internet stranice bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o Vama (kao što su Vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite naše Internet stranice, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog obrazaca za kontakt i time date Vašu privolu na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka u navedene svrhe.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Pojedine usluge koje pružamo zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz pristanak Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Društvu sve ili neke od sljedećih podataka koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:

 1. ime i prezime;
 2. adresa;
 3. osobni identifikacijski broj (OIB);
 4. kontakt broj telefona i/ili mobitela;
 5. kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise).

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je Vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim Internet stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz naše Internet stranice i usluge te da poboljšamo Vaše iskustvo dok koristite naše Internet stranice i usluge.

Pružanje informacija Google Inc.
Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našim Internet stranicama samo ako u postavkama kolačića označite da želite prihvatiti statističke kolačiće, i koristi anonimnu IP adresu korisnika umjesto prave. Ako ne prihvatite statističke kolačiće, Google Analytics neće prikupljati podatke o Vašoj posjeti našim Internet stranicama.
Google koristi informacije iz kolačića u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kako koristimo i obrađujemo osobne podatake

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

 • Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva – što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);
 • Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora;
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;
 • Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika – primjerice privola nositelja roditeljske skrbi za objavu podataka djece mlađe od 16 godina.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke prikupljamo kako bi mogli pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjeli načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju naše Internet stranice, te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke prikupljamo na temelju pristanka kojeg je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Izvršenje ugovornih obveza

Prikupljamo i dalje obrađujemo osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na e-mail adresu lbkomrijeka@gmail.com obvezni smo istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađujemo o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao pristanak za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe

Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Podaci o potencijalnim korisnicima

Društvo je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika i/ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je pristanak korisnika i/ili kupca.

Prava korisnika/kupaca

Pristup i ažuriranje Vaših osobnih podataka

U svakom trenutku imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora
 • “pravo na zaborav”–Ako imate račun na ovoj web stranici (registracija korisnika) ili ste ostavili komentare, možete zatražiti primanje izvezene datoteke osobnih podataka koje držimo o Vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Možete zatražiti brisanje bilo kakvih osobnih podataka koje držimo o Vama. To ne uključuje podatke koje smo dužni čuvati u administrativnim, pravnim ili sigurnosnim svrhama.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas telefonom, pismenim putem na adresu Društva ili na našu e-mail adresu—svi podaci za kontakt su navedeni na Internet stranicama.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Zaštitu podataka Društvo uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Društvo provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranica Društva te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Društvo se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Kakve procedure imamo pripremljene u slučaju povrede podataka

Procedura je u roku od 72 sata obavijestiti Vas za propust koji se desio.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 1. pristanak korisnika i/ili kupca;
 2. radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
 3. kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.

Zahtjevi od strane pravosudnih tijela

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

Zaštita osobnih podataka djece

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Društvo po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

Društvo će poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

Ako Društvo sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, Društvo će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:

 • izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i
 • osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;
 • te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na e-mail adresu Društva.

Gdje se čuvaju Vaši osobni podaci?

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

Zadržavanje podataka

Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

Društvo će Vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

Društvo pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika Internet stranica, te primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Upravljanje pristancima

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju pristanka kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje pristancima podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (pristanaka ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije dan pristanak radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici i/ili kupci se mogu nam se obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu lbkomrijeka@gmail.com ili pisanim putem na sljedeću adresu:

LB-KOM d.o.o.
Školjić 8/A, 51000 Rijeka
Hrvatska (Croatia)

Korištenje kolačića (cookies)

Ove Internet stranice i povezane on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na našim Internet stranicama u potpunosti je Vaša. Treba napomenuti da naše Internet stranice funkcioniraju optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naših Internet stranica. To omogućuje našim Internet stranicama da prepoznaju Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi Vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom Vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – Internet stranice ne mogu pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi “kolačiće” mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam Vaša privola.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati Internet stranice Društva, ali postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti Internet stranica neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama Internet stranica biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

 1. podatke o IP adresi;
 2. podatke o korištenju pojedinih aplikacija;
 3. podatke o navikama korisnika i/ili kupaca – navedene podatke kreiramo u svrhu profiliranja korisnika i/ili kupaca.

Vrste kolačića

Kolačići sesije i trajni kolačići

 • Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite Internet stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
 • Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite Internet stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na Internet server svaki put kada posjetite stranicu.

Kolačići prve i treće strane

 • Kolačići prve strane (first-party cookies) – izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad Internet stranice te za pamćenje Vaših preferenci na Internet stranici.
 • Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge Internet stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.

Neophodni i ostali kolačići

 • Neophodni kolačići su neophodni za rad naše Internet stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju Vam navigaciju po Internet stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih Internet stranica ne može funkcionirati.
 • Statistički kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu Internet stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove Internet stranice.
 • Preferencijalni kolačići omogućuju našoj Internet stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili Vaše željene usluge dijeljenja.
 • Marketinški kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko Internet stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.
 • Nerazvrstani kolačići su kolačići za koje smo u procesu klasificiranja, zajedno s pružateljima pojedinačnih kolačića.

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našim Internet stranicama, no to može utjecati na funkcionalnost.

Link za postavke kolačića nalazi se na dnu stranica (footer). Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu stranica.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih Internet preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Kakve kolačiće koriste naše Internet stranice i zašto?

Društvo koristi kolačiće s ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva na našim stranicama.

Kolačići sesije – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite Internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na Internet stranicu).

Trajni kolačići – ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u Vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće neophodne za funkcioniranje naših Internet stranica, preferencijalne kolačiće koji pamte Vaše odabire i prilagodbe.

Kolačići trećih strana

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Društvene mreže
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama postavlja kolačiće.

Mjerenje posjećenosti
Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servis sprema kolačiće, to možete zabraniti na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Više informiracija možete pronaći na:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Stranice trećih strana

Druge Internet stranice koje sadrže linkove, oglasne bannere ili tekstove koji vode na našu stranicu, a nisu kontrolirane od strane Vlasnika stranice, ne podliježu pravima navedenima u ovom dokumentu o zaštiti privatnosti. Vlasnik Stranice ne može se držati odgovornim za način korištenja osobnih podataka koji su prikupljeni na tim drugim stranicama.

Sigurnost stranica

Naše Internet stranice održavaju se redovito i nastoje se zaštititi od svakog neovlaštenog korištenja. Iako koristimo sigurnosne mjere kako bi Vaši osobni podatci bili u potpunosti zaštićeni, imajte na umu da uvijek postoji određeni rizik te da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne zapreke te presresti svaku aktivnost na našim Internet stranicama kako bi oštetiti i Vas i nas.

Vlasnika Stranice ne može se držati odgovornim za kriminalna djela trećih osoba ili aplikacija proizvedenih od strane trećih osoba osim ako se ne ustanovi da s njima postoji direktna veza.

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj Internet stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Rijeci, 23. svibanj 2018. godine.

LB-KOM d.o.o.
Školjić 8/A, 51000 Rijeka
Hrvatska (Croatia)
lbkomrijeka@gmail.com

Zahtjev o pristupu podacima

Posaljite email na lbkomrijeka@gmail.com


Kolačići koji se koriste na našim Internet stranicama:

Izjavu o kolačićima je ažurirao Cookiebot dana 12/15/23 :

Neophodni (3)

Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

Naziv Davatelj usluga Svrha Ističe Vrsta
1.gif Cookiebot Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. Session Pixel Tracker
CookieConsent Cookiebot Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 godina HTTP Cookie
wpEmojiSettingsSupports lbkom.com This cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings. Session HTML Local Storage

Marketinški (4)

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice.Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Naziv Davatelj usluga Svrha Ističe Vrsta
_ga Google Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 godine HTTP Cookie
_ga_# Google Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 godine HTTP Cookie
_gat Google Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dan HTTP Cookie
_gid Google Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dan HTTP Cookie